Endurablend for "Cool Streets"

I urbane miljøer kan asfaltdekker nå topp sommertemperaturer på 120 til 150 grader Fahrenheit, (50 til 65 grader Celsius) og varme opp luften over dem, noe som resulterer i økte energikostnader og har en negativ effekt på helsen vår og den generelle luftkvaliteten. Dette fenomenet kalles sommerens "urbane varmeøyeffekt." Å adressere denne oppvarmingseffekten vil bare bli viktigere fordi verden er i rask urbanisering. Økende temperaturer stresser økosystemer, øker frekvensen og varigheten av hetebølger og forverrer luftforurensning. Sammen skaper disse faktorene alvorlige helserisikoer for mennesker over hele verden.

Tak og fortau dekker omtrent 60 prosent av urbane overflater og absorberer mer enn 80 prosent av sollyset som kommer i kontakt med dem. Denne energien omdannes til varme, noe som resulterer i varmere, mer forurensede byer og høyere energikostnader.

I et forsøk på å bekjempe "Heat Island Effect", har Pavement Surface Coatings introdusert spesielle infrarøde solreflekterende pigmenter i Endurablend som dramatisk vil redusere temperaturen på asfaltdekket, noe som resulterer i en lavere varmeindeks, lavere energikostnader og forbedret luftkvalitet. I tillegg vil Endurablend forsegle og beskytte asfaltoverflaten mot petroleum, salt og avisingsmaterialer og UV-nedbrytning og dermed forlenge levetiden til fortauet. Endurablend har en forventet levetid på 10 år i tung trafikk og ekstreme værforhold.

Kule gater