5 fordeler med trafikkdempende fortaumarkering

Luksus, Av, Rød, Bil, Stopp, På, Asfalt, Veikryss, Ved

Trafikkdempende fortaumarkering og overflater gjør at kommunene bedre kan kontrollere bilistens adferd. Ved å instruere sjåfører hvordan de skal oppføre seg gjennom en rekke signaler på gaten, kan du øke fotgjengersikkerheten og redusere risikoen for ulykker. 

Det primære målet for din trafikk beroligende strategi bør være å redusere kjøretøyets hastighet. Å få til dette krever ofte mer enn å installere et synlig fartsgrenseskilt. 

Folkevalgte mottar ofte forespørsler fra bekymrede velgere angående trafikksikkerhet. Imidlertid er mange veibaneendringer dyre. I stedet for å legge en betydelig økonomisk belastning på skattyter, kan fortausmerking gi en mer kostnadseffektiv løsning. 

Vurderer du høykvalitets fortausmerking for din kommune? Her er noen fordeler du bør ta med i avgjørelsen din. 

Ingen omfattende renoveringer av veier

Å renovere veier kan innebære kostbare tiltak som å grave opp asfalt, komplettere asfaltering og utvide eller innsnevre gaten. Andre faktorer å vurdere inkluderer hel eller delvis veistenging, fotgjengeromveier, polititilstedeværelse på stedet og utallige andre. 

Fortaumarkering gir en mer strømlinjeformet løsning. Ved ganske enkelt å modernisere veibanen din kan du spare tid og penger samtidig som du produserer virkningsfulle resultater for beboerne. 

Tydeligere veibeskrivelse for bilister 

Fortaumerking kan bidra til å redusere trafikkhastigheten og hindre bilister i å bevege seg ut av angitte kjørefelt. Noen av disse merkingene du kan plassere på kjørebanen din inkluderer: 

Fotgjengeroverganger

Disse gangveiene går vinkelrett på møtende trafikk og gir en trygg vei for fotgjengere å krysse. Merking av dem med levende, synlige farger kan ytterligere varsle sjåførene om deres tilstedeværelse. 

Dempe bump-outs

Fortauskanter gir ekstra bufferplass mellom bilistenes kjørefelt og gangveier. Dette vil bidra til at bilistene holder seg lenger unna fortauskanten og reduserer risikoen for ulykker som påvirker fortau. 

Hevede og spylede kryss

Hevede flater i kryss kan øke bilistenes årvåkenhet. Når du kjører over et mer grovt materiale, blir sjåføren mer oppmerksom på endrede veimønster og er mer sannsynlig å utvise forsiktighet som et resultat. 

Spylte veikryss kan gi klare veibeskrivelser til bilistene mens de forblir flate mot en standard veidekke. Utover vanlige veier, kan disse også legge til ekstra sikkerhetsverdi til høytrafikkerte parkeringsplasser som skoler og kontorkomplekser. 

Skuldre og medianer

På store veier med høy trafikk er det viktig å opprettholde tilstrekkelig plass mellom kjøretøyene. Med synlige skulder- og midtmarkeringer kan du sørge for at hver bilist får nok plass til å kjøre trygt. 

Advarselslapper

Plassering av store, fargerike varsellapper på veier kan signalisere en betydelig kommende endring i trafikkmønsteret. For eksempel kan en advarselslapp som indikerer en endret fartsgrense råde bilister til å redusere hastigheten før de kjører inn i et miljø med lavere hastighet. Motorveier kan også bruke advarselslapper for å indikere hvilke bomfelt som aksepterer kontanter eller elektroniske betalinger. 

Sykkel- og bussveier

Sykkel- og bussveier har økt i popularitet de siste årene. Folk ønsker å spare på transportkostnader og redusere miljøpåvirkningen. Offentlig transport og sykler gir denne løsningen. 

Fargerike, synlige sykkel- og bussveier kan bidra til å hindre bilister i å kjøre inn i disse utpekte områdene. Dette resulterer i et tryggere miljø for busspassasjerer å gå ombord på og for syklister å reise til destinasjonene sine. 

Holdbarhet 

En fortaumarkering av høy kvalitet tåler slitasjen ved konstant kjøring og ustabilt vær. Grunnleggende alternativer vil kreve hyppigere reapplikasjoner som kan øke vedlikeholds- og materialkostnader. Velg heller en mer spesialisert løsning som vil opprettholde fargen og integriteten i lengre perioder. 

Flere førersignaler samtidig 

Trafikkdempende fortaumarkering kan varsle bilister på mer enn én måte. Noen av disse inkluderer: 

  • Veiteksturer som føles annerledes under dekkene
  • Lyse, synlige farger som fanger sjåførenes oppmerksomhet 
  • Mønstre som tydelig indikerer uautoriserte veiplasser for kjøretøy 

 

Disse signalene varsler sjåførene hvor de kan og ikke kan ferdes på et veidekke. Bruk av noen av disse fortaumarkeringene vil bidra til bedre å lede trafikk langs tiltenkte stier. 

Bedre livskvalitet for alle 

Tryggere veier gir bedre livskvalitet for både fotgjengere og sjåfører. Fortaumarkering gir større trygghet for alle. Å krysse gater og navigere i trafikkmønster blir mer sømløse prosesser og sjansene for ulykker reduseres kraftig. 

Få fortaumerker av høyere kvalitet for din kommune

Hos Pavement Surface Coatings har vi investert utallige forsknings- og utviklingstimer i å utvikle en overlegen løsning for fortaumerking. Dette resulterte i vårt unike materiale som har vist seg mer fleksibelt og holdbart enn andre lignende produkter på markedet. 

Vi mener at tryggere veier er en god investering for enhver kommune. Enten du styrer en stor by eller et lite bygdesamfunn, fortjener alle å reise fritt og trygt. 

For å lære om hvordan du kan forbedre kvaliteten på fortaumarkeringene dine, vennligst kontakt oss når som helst for mer informasjon.