Flyplassmarkeringer
Flyplass-sklie

Trafikkdempende

Trafikkdempende enheter

Trafikkdemping er et system med design- og vedlikeholdsstrategier som tar sikte på å gjenopprette en tolerabel trafikkbalanse i gatene. Med tanke på det presserende behovet for å sikre sikkerheten til både bilister og fotgjengere, har Pavement Surface Coatings utviklet et unikt, fleksibelt og slitesterkt materiale for merking av veidekker og flush fortauskanter for å gjøre dem lett synlige og redusere kjøretøyets hastighet.

Fordeler med å bruke Endurablend Traffic Calming-funksjoner

Communipaw, Jersey City

Gi klarere veibeskrivelser til bilister 

Forvirrende skilting og veimerking kan føre til ulykker og andre hendelser som hindrer trafikkavviklingen. Ofte kan vær, fortauerosjon og slitasje på kjøretøydekk føre til at disse merkingene forringes og blir mindre klare og leselige. 

Med en slitesterk fortaumarkeringsløsning kan du lage lettere synlige retningselementer på veibanen for å beholde sin integritet lenger. Dette kan bidra til å sikre et sikrere og mer effektivt miljø for bilistene. 

Reduser for høye kjøretøyhastigheter

Er du en folkevalgt som mottar tonnevis av forespørsler fra bekymrede innbyggere om å håndtere hyppige fortkjøringer i lokale gater? La du merke til at det ikke er nok å innføre fartsgrense for å holde nabolaget trygt og komfortabelt for fotgjengere? Heldigvis finnes det andre trafikkdempende behandlinger og strategier som kan brukes til å redusere hastigheten og omdirigere biler i boligområder.

Bilister som kjører fort utgjør en økt fare for fotgjengere og andre bilister. Trafikkdempende enheter kan varsle sjåfører som kjører over fartsgrensen om å bremse ned og opprettholde tryggere miles per time. 

Bruk flere signaler for å varsle bilister 

Trafikkdempende enheter er mer enn bare piler og ord. Du kan også bruke et sofistikert overlegg som Endurablend for å varsle bilister på andre måter. For eksempel kan et polymeroverlegg være teksturert eller mønstret for å skape en annen følelse under kjøretøyet eller markere begrensede deler av veien som sykkel- eller bussfelt for å hindre kjøretøyer i å kjøre på disse områdene.

Disse markeringene øker bevisstheten ved å bruke forskjellige farger, teksturer og mønstre for å tiltrekke sjåførenes oppmerksomhet og visuelt begrense kjørefeltene. Bruk av veidekkemarkering bidrar til å redusere hastigheten, og minimerer risikoen for ulykker på veien.

En enkelt løsning for flere formål

     

Ved å bruke Endurablend kan du lage flere trafikkdempende elementer som kan gi mer presise veibeskrivelser til bilister, for eksempel: 

  • Sykkel- og bussveier
  • Gatebegrensningsfunksjoner
  • Bygge fortausforlengelser 
  • Chicanes 
  • Rundkjøringer 
  • Økte medianer 
  • avle
  • Hastighet humps
  • Hastighetstabeller
  • Skyll fortauskanter 

Oppretthold rutetider for offentlig transport 

Trafikkdempende enheter kan også brukes til å lage utpekte kjørefelt for spesialautoriserte kjøretøyer som er avhengige av en stram tidsplan. Du kan for eksempel merke ut bussfelt, samkjøringsfelt og jernbaneoverganger for å sikre at massetransportsystemer kan fortsette å betjene publikum mens de overholder avgangs- og ankomsttider.

En smartere investering for din kommune 

Markedsløsninger for fortaumerking forringes raskere og er mer følsomme for termiske endringer enn Endurablend. Dette gir større veivedlikeholdsutgifter for kommunene på grunn av økt behov for materialer og arbeidskraft. Økt risiko for trafikkulykker gir også flere utgifter til nødetater og sakskostnader. 

Å investere i Endurablend-behandling bidrar til å optimalisere din kommunes veibudsjett. Ved å bidra til å skape en tryggere vei med mindre vedlikehold og langt færre behov for påføring over tid, kan du spare på vedlikehold og arbeidskraft samtidig som du beskytter den langsiktige helsen til gatene dine. 

Typer trafikkdempende enheter

Det finnes en rekke trafikkdempende veimerker som kan brukes til å skape en tryggere trafikkflyt. Disse inkluderer følgende:

Fotgjengeroverganger

Hevede fotgjengeroverganger er brede fartshumper med flat topp som står på linje med fotgjengeroverganger i gatekryss. Gangveiene er hevet over veibanen for å bremse trafikken og forbedre sikten på krysset samtidig som det gjør krysset lettere for fotgjengere som kan ha problemer med å tråkke opp og ned fortauskanter.

Demper bump-outs

Fortauskanter er trafikkdempende veimerker som kan installeres i nærheten av bussholdeplasser eller transittstasjoner for å hindre biler i å kjøre foran trafikken. Fortauskanter strekker seg fra fortauskanten, noe som gjør det lettere for fotgjengere å se trafikken når de prøver å krysse gaten.

Hevede kryss

Hevede kryss øker veibanen i krysset, og skaper en type "platå" på tvers av krysset som inkluderer ramper ved hver tilnærming. Platået ligger på gatenivå og kan forbedres med forskjellige overflater som fortaufarging.

Skuldre og medianer

Selv på smale veier kan forhøyede midtmedianer og fotgjengertilfluktsøyer brukes for å redusere kjørefeltbredden for biler. De kan også brukes til å regulere trafikken i kryss eller hindre tilgang på strategiske steder.

Gateways ways~~POS=HEADCOMP

Når du går inn i en tregere sone, varsler gatewaybehandlinger bilistene. Skilt, inngangspunkter, hastighetstabeller, hevet kryss og kantsteinsforlengelser er alle eksempler på denne behandlingen.

Banegrenser

Kjørefeltgrenser er grunnleggende avgjørende for å opprettholde tryggere veier. Ved å bruke Endurablend kan du lage langvarige kjørefeltgrenser med god synlighet ved konsekvente eller skiftende bredder for å sikre at bilistene holder seg innenfor de riktige linjene mens de kjører. 

Fortauutvidelser

Noen plasser trenger litt mer plass enn hva et standard fortau kan gi. Endurablend kan brukes til å lage spesialfargede fortausforlengelser som tydelig angir deler av veibanen der motorkjøring ikke er autorisert. 

Spesialitetsbaner

Å reise på vanlige veier kan utgjøre en risiko for syklister og kollektivpassasjerer. Merking av fargede spesiallinjer for sykler, busser og andre alternative transportformer kan skape et bestemt rom for fotgjengere å reise trygt uten å bekymre seg for nærhet til motorkjøretøyer. 

Endurablend er her for å hjelpe med å roe ned trafikken i boliger

Forskning har vist at bruk av fysiske tiltak som farget, mønstret og teksturert fortau overflatemarkering er en av de beste trafikkdempende strategiene. 

 

Disse veifunksjonene lar deg effektivt kontrollere kjøretøyets hastigheter og oppmuntre til en kjøreatferd som er trygg og passende for det tilsvarende miljøet. Alt dette bidrar til å redusere antall trafikkulykker og øke livskvaliteten til folk som bor, jobber eller tilbringer fritiden i nabolaget.

 

Fordi Endurablend er et ultratynt polymersementbelegg, er det betydelig mer holdbart enn maling. Endurablend er utviklet for å brukes i omtrent alle applikasjoner som tradisjonelt kan brukes til maling uten begrensning av farge eller mønster. Det krever også mindre vedlikehold, færre påføringer og er lettere å rengjøre enn en malt overflate, noe som sparer penger i det lange løp. Ring kontoret vårt or fyll ut vårt skjema for å komme i kontakt med en av våre veidekkeeksperter for å hjelpe til med å redusere hastigheten i ditt område i dag!